Prawo do odliczenia


Nowe regulacje o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Nowe akty prawne implementujące IIV Dyrektywę Unii Europejskiej i Rady (AML IV) wprowadzają szereg zmian i nowych obowiązków na rzecz przedsiębiorców w tym m in. Obowiązek przeprowadzenia i weryfikacji oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Środki bezpieczeństwa finansowego – rodzaje, zakres, dokumentacja, skutki Pojęcie beneficjenta rzeczywistego i rejestr beneficjentów Obowiązki informacyjne i warta Głównego Inspektora Informacji Finansowej nad wykonaniem obowiązków ustawowych Obowiązek wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków ustawowych Obowiązek wdrożenia skutecznych, pisemnych regulacji compliance - Procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz procedury zgłaszania przegiąć (whistleblowing) Odpowiedzialność karna i karno-administracyjna za naruszenie kodeksów ustawy Obowiązki w obszarze AML w stosunku do innych obowiązków z zakresu compliance Co w praktyce oznacza to na rzecz przedsiębiorców i w jaki sposób wdrożyć nowe obowiązki?'),

(206, 0, 'Nowe wymagania ochrony danych osobowych dla monitoringu wizyjnego w RODO