Prawo

Upadłość i prawo upadłościowe kiedy umożliwi zrozumienie

Upadłość i prawo upadłościowe kiedy umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w zanim w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy w jaki sposób wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. także nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i wątpliwości pojawiające się przy stosowaniu przepisów z tej dziedziny.

Nowe prawo budowlane oraz definicji geodezyjnej

Nowe prawo budowlane - oraz definicji geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych systematyzacja pojęć przedmiotowe omówienie tematu w sposób klarowny i skrupulatny wyjaśni podstawy oraz cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne dodatkowo ich działanie.

W jaki sposób zorganizować codzienną pracę firmy

W jaki sposób zorganizować codzienną pracę firmy zarządzającej najmem? skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób profesjonalnie zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem również wszystkich, którzy pragneliby zapoczątkować karierę zawodową w obszarze.

Nowelizacja KSH kodeks spółek

Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych bieniak ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieistnienie wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a także za brak prowadzenia rejestru udziałowców albo nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi sankcja grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają.

Prawo restrukturyzacyjne w jaki sposób efektywnie

Prawo restrukturyzacyjne - w jaki sposób efektywnie przeprowadzić procedura upadłościowego dłużnika, który nie prowadzi aktywności gospodarczej (upadłość konsumencka)? sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne związki wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym również stosunki wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe.

Elektronizacja zamówień publicznych Czynności

Elektronizacja zamówień publicznych Czynności poprzedzające wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne: i nowe Prawo zamówień publicznych - istotne zmiany w zakresie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów również trybów. 14 października 2019 r.

Ustawa o ochronie osób fizycznych i mienia i Postępowanie

Ustawa o ochronie osób fizycznych i mienia i Postępowanie wykonawcze w procesie karnym. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w sprawach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny napór położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co się tyczy jego treści. Dotyczy to przede wszystkim obszaru zaskarżenia również zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i w detalach omówiono tzw. względne.

Gospodarka odpadami BDO 2020 Stany magazynowe

Gospodarka odpadami BDO 2020 Stany magazynowe na dzień 01012020 r przy zakładaniu KEO i KEOK Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego poprzez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele niepewność i kontrowersji. Co więcej, od 1 stycznia nie tylko rozkład odpadów ma być prowadzona drogą elektroniczną, natomiast też sprawozdanie.

Gmina i uchwała rady gminy o zwolnieniu z podatku od

Gmina i uchwała rady gminy o zwolnieniu z podatku od nieruchomości informacji w obszarze organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a podobnie poszczególnych funkcji i upełnomocnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie skarga.

Strona www jest przeznaczony zwłaszcza

Strona www jest przeznaczony zwłaszcza na rzecz prawników praktyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, rejentów także aplikantów, jacy szukają zwięzłych, a zarazem wyczerpujących odpowiedzi na skomplikowane pytania z aspektu prawa cywilnego materialnego. Autorami bloga są profesorowie i adiunkci z renomowanych uczelni prawniczych także z Polskiej Akademii Nauk, a przede wszystkim doświadczeni prawnicy praktycy wykonujący zawody: sędziego, adwokata, radcy prawnego i.