kiedy nowe prawo upadłościowe

Upadłość i prawo upadłościowe kiedy umożliwi zrozumienie

Upadłość i prawo upadłościowe kiedy umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w zanim w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy w jaki sposób wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. także nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i wątpliwości pojawiające się przy stosowaniu przepisów z tej dziedziny.

Przeczytaj dla kogo spółka komandytowo akcyjna do pragmatyków

Przeczytaj dla kogo spółka komandytowo akcyjna do pragmatyków zajmujących się prawem handlowym: sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, a podobnie teoretyków prawa handlowego także aplikantów zawodów prawniczych i studentów, jak zarówno do pracowników organów administracji rządowej i samorządowej. Spółka komandytowa od utworzenia do likwidacji Praktyczny poradnik z suplementem elektronicznym Przedstawiamy pożyteczny poradnik omawiający wszystkie aspekty prowadzenia.